Terapi

Føler du at du sliter psykisk?

Mange psykiske plager lar seg lindre av psykologisk behandling, og veien ut av plagene kan overraske.


Mange psykiske plager er ganske normale, men kan av ulike grunner føles tyngre i perioder. Eksempler på slike plager kan være søvnvansker, angst, nedstemthet og slitenhet.


En vanlig negativ spiral er at psykiske plager leder til ensomhet, som igjen forverrer de psykiske plagene.Hva kan du forvente i psykologisk terapi?

En psykolog vil etterstrebe at du føler deg sett og ivaretatt. Det blir derfor nødvendig å snakke om tanker og følelser som er vanskelige. I tillegg analyserer psykologer problemer, det innebærer å dele problemer opp i mindre og håndterlige biter.

En psykolog vil også gi deg utfordringer når det trengs.

Psykologer jobber også med å sette ord på hvordan relasjonen oppleves, for å hjelpe klienten til å forbedre disse.Erfaringsmessig vil det mest effektive være når klienten klarer skaffe seg bedre relasjoner. Det beste utgangspunktet for det, er å ha det bra med seg selv. Slik sett jobber jeg med såkalt "empowerment".


---


Hvis du føler at du sitter fast på et håpløst sted psykisk, kan terapi bidra til å belyse muligheter og gi håp.


Jeg baserer min samtalebehandling på kognitiv og humanistisk/eksistensiell terapi. Det gir en faglig og evidensbasert tilnærming til mange ulike psykiske utfordringer.