Oppsummering:

Erfaringsmessig vil den mest effektive terapien være når den leder til forbedrede relasjoner. Det beste utgangspunktet for det, innebærer samtidig å ha det bra med seg selv.


---


Hvis du føler at du sitter fast på et håpløst sted psykisk, kan terapi bidra til å belyse muligheter og gi håp.


---


Jeg har en såkalt eklektisk tilnærming, det vil si at jeg plukker ulike metoder og forståelser fra ulike terapiretninger alt ettersom hva situasjonen tilsier. Jeg er også opptatt av å sjekke med klienten om vi har enighet om forståelsen.

Jeg baserer min terapi på kognitiv, humanistisk-eksistensiell, psykoanalytisk, emosjonsfokusert og psykodynamisk forståelse.

Terapi

Når bør du oppsøke psykolog?

Det raske svaret på det er at om du føler du har behov for det, så bør du nok snakke med noen. Det å dele følelser og tanker er allmenn-menneskelig og nødvendig, dog noe som ikke bør gjøres ukritisk. Det er altså en balansegang.

Med psykolog legges det til rette for å gjøre dette i en profesjonell setting. Man kan sammenligne det med å gå på et treningssenter, for å øve seg på livet utenfor terapirommet.


Psykiske plager kan bestå av så mangt, eksempelvis panikk, tristhet, stress, lite energi, følelse av beredskap, nedstemthet, ensomhet, angst, psykose, avhengighet og mye annet. Psykiske plager lindres gjerne, og blir lettere å bære/mestre om man oppsøker hjelp. Det er ingen skam, tvert imot; ganske skummelt!

Hva kan du forvente?

Du kan sannsynligvis ha mest utbytte av de første 1-3 konsultasjonene, men evidensen tilsier også at selv om effekten avtar så er det en effekt.


Du kan forvente at jeg prøver å gi deg en følelse av ivaretagelse, og å bli sett. I tillegg kan du forvente at jeg har innspill på hva som kan være hensiktsmessige mestringsstrategier. Du kan forvente at vi sammen, kan finne en kurs for deg som er hensiktsmessig. Du må også forvente at idet du går ut kontordøra, så er du på egenhånd til neste timen igjen. Du kan forvente at jeg stiller deg en del sentrale spørsmål rundt menneskelig eksistens, for å skape refleksjon og toleranse for det som er vanskelig. Du må også forvente at en del endringsprosesser tar tid og at tidsbruken avhenger av deg selv.