Erfaringsmessig vil det mest effektive være når klienten klarer skaffe seg bedre relasjoner. Det beste utgangspunktet for det, er å ha det bra med seg selv. Slik sett jobber jeg med såkalt "empowerment".


---


Hvis du føler at du sitter fast på et håpløst sted psykisk, kan terapi bidra til å belyse muligheter og gi håp.


Jeg baserer min samtalebehandling på kognitiv og humanistisk/eksistensiell terapi. Det gir en faglig og evidensbasert tilnærming til mange ulike psykiske utfordringer.

Terapi

Når bør du oppsøke psykolog og hva kan du forvente?

Veldig kort fortalt dreier psykologisk terapi seg om en kombinasjon av støtte og utfordring i trygge rammer. Det er derfor nødvendig å snakke om vanskelige tanker og følelser. Mye handler om den profesjonelle relasjonen som oppstår mellom klient og terapeut.


Psykiske plager kan bestå av så mangt, eksempelvis panikk, tristhet, stress, lite energi, følelse av beredskap, nedstemthet, ensomhet, angst, psykose, avhengighet og annet. Psykiske plager lindres gjerne, og blir mindre overveldende gjennom psykologisk terapi. Den beste eksperten på deg selv, er nettopp deg, men det kan være vanskelig og overveldende å forholde seg til.

Hvordan er det å snakke med nettopp meg som psykolog?

Kort fortalt har jeg fått høre at jeg er direkte og coach-aktig. Jeg er god på å holde fokus konsekvent, og komme til problemet/følelsene uten å bruke for mye tid. Erfaringsmessig søker klienter både å bli sett, men også få bekreftelse på mestringsstrategier. Jeg føler jeg får til det, og vil ofte spørre om konsultasjonen er til hjelp. Det både for å sjekke om vi bør endre fokus, men også finne ut hva vi bør fortsette med. Hvis det hørtes skummelt ut, så er jeg ikke farlig :) Jeg prøver å holde samtale, så du føler deg trygg underveis :) Velkommen :)